Wat is expertzorg?

Hoe zou je de zorg van zeldzame kankers zoals MPN kunnen regelen?

De NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatientorganisaties) heeft hier een mooi document over geschreven.

Het heet expertzorg.

Klik hier om dit document te bekijken.